Colegiul de redacție

Colegiul de redacție al Revistei de Etnologie și Culturologie*:

Procop Svetlana. Redactor-şef. Doctor în filologie, conferenţiar, director al Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM (Chişinău, Republica Moldova). svetlanaprocop@mail.ru

Zaicovschi Tatiana. Redactor-şef adjunct. Doctor în filologie, conferenţiar, cercetător ştiinţific coordonator la Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural (Chişinău, Republica Moldova). tanzai57@mail.ru

Onica Dorina. Secretar responsabil. Doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Centrul de Etnologie al IPC al AŞM (Chişinău, Republica Moldova). dorinaonica@yahoo.com

Boda Gherghina. Doctor in istorie, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Deva, România). ginaboda15@gmail.com

Cuşnir Veaceslav. Doctor în istorie, conferenţiar, decan al facultăţii de istorie, Universitatea „I. Mecinicov” (Odesa, Ucraina). vkushnir@ukr.net

Cvilincova Elizaveta. Doctor habilitat în istorie, conferenţiar, Centrul de Etnologie al IPC al AŞM (Chişinău, Republica Moldova). cvilincova@mail.ru

Dolghi Adrian. Doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Centrul de Etnologie al IPC al AŞM (Chişinău, Republica Moldova). addolghi.ipc@gmail.com

Duminica Ion. Doctor în politologie, conferenţiar, şef al Secţiei, Centrul de Etnologie al IPC al AŞM(Chişinău, Republica Moldova). johny_sunday@yahoo.com

Duminica Ivan. Doctor în istorie, cercetător ştiinţific la Centrul de Etnologie al IPC al AŞM (Chişinău, Republica Moldova). duminicaivan@yandex.ru

Gheorghiev Galin. Doctor în etnologie, asistent principal, Institutul de Etnologie şi Folclor cu Muzeu de etnografie al academiei de Ştiinţe a Bulgariei (Sofia, Bulgaria). dupnica@mail.bg

Ghinoiu Ion. Doctor în geografie, cercetător ştiinţific principal, gradul I, secretar ştiinţific al Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Academia Română (Bucureşti, România). ionghinoiu@yahoo.com

Grădinaru Natalia. Doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Centrul de Etnologie al IPC al AŞM (Chişinău, Republica Moldova). gradinarunatalia23@gmail.com

Jdanov Vladimir. Doctor habilitat în filologie, profesor, şef de catedră la Universitatea din Sapporo (Sapporo, Japonia). vzhdanov@sapporo-u.ac.jp

Kalaşnikova Natalia. Doctor habilitat în culturologie, profesor, Muzeul Etnografic Rus (Sankt Petersburg, Federaţia Rusă). ethnonataly@mail.ru

María Luisa del Barrio Vega.  Doctor în filologie, Facultatea de Filologie,    Departamentul de Filologie greacă şi Lingvistică indoeuropeană, Universitatea Complutense de Madrid (Madrid, Spania). marisaba@filol.ucm.es, mlv91@hotmail.com

Maruşiakova Еlena. Doctor în istorie, profesor, Universitatea Saint Andrews (Saint Andrews, Scoţia, Marea Britania). emp9@st-andrews.ac.uk

Minasyan Svetlana. Doctor în filologie, profesor, Universitatea pedagogică de stat „H. Abovean” (Erevan, Armenia). infoccs.edu@gmail.com

Neagota Bogdan. Doctor în filosofie, lector, director al Departamentului de Limbi și Literaturi Clasice (DLLC), Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, România). bogdan.neagota@lett.ubbcluj.ro / bogdan.neagota@gmail.com

Popov Veselin. Doctor în istorie, profesor, Universitatea Saint Andrews (Saint Andrews, Scoţia, Marea Britania). vp43@st-andrews.ac.uk

Scripnic Ana. Academician, director Institutului de Studiul Artelor, Folcloristică şi Etnologie „M. Rîlisky”, Academia Națională de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina). etnolog@etnolog.org.ua

Sîrbu Tatiana. Doctor in istorie, Laboratorul de Antropologie prospectivă, Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve. (Louvain-la-Neuve, Belgia). taniasirbu@yahoo.fr

Ţăranu Mariana. Doctor în istorie, conferenţiar, Centrul de Etnologie al IPC al AŞM (Chişinău, Republica Moldova).  marianataranu@yahoo.com

Ţvircun Victor. Doctor habilitat în pedagogie. Doctor în istorie, profesor. Coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM (Chişinău, Republica Moldova). tvircun_victor@yahoo.com

* Componența Colegiului de redacție a Revistei de Etnologie și Culturologie a fost aprobată de Consiliul Științific al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM în ședința din 25.01.2017 și de Biroul Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM în ședința in 25.01.2017