Вячеслав СТЕПАНОВ, Светлана РОМАНОВА. ИСТОРИК И ЭТНОГРАФ XIX В. А. А. СКАЛЬКОВСКИЙ И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕССАРАБИИ

Rezumat Articolul ia în discuție contribuția cunoscutului cer­cetător al sudului Rusiei din secolul al XIX-lea Apollo Ale­xandrovici Skalkovsky (1808–1898), care a lăsat o urmă luminoasă în cercetarea teritoriilor sudice și Basarabiei din timpul Rusiei țariste. Analiza istoriografică a lucrări­lor autorului propune un spațiu larg de investigații, nu nu­mai în domeniul patrimoniului istoric, dar, de asemenea, …

Iulia BEJAN-VOLC . MODUL DE TRAI RURAL: MODEL DE RELAŢII GENDER

Rezumat Articolul este o sinteză a motivaţiilor individuale, so­ciale şi psihologice în relaţiile gender bazate pe modul de trai rural. Aici se prezintă un sumar de modele de cunoaş­tere a problemelor de gender în familia rurală, ce contri­buie la înţelegerea specificului în care genul ne modelează viaţa, ideile şi comportamentul. În articol se urmăreşte procesul …

Виктория ДМИТРЮК, Александр ПРИГАРИН. ФОТОГРАФИИ В САКРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОМА: МАТЕРИАЛЫ ПРАВОСЛАВНЫХ-ИННОКЕНТЬЕВЦЕВ

Rezumat Articolul a devenit o încercare a descrierii şi înţele­gerii fenomenului, deja dispărut, de creare a unei realităţi deosebite în spaţiul casei obişnuite prin intermediul fo­tografiilor egumenei Serafima de la mănăstirea rupestră a mişcării inochentiste. Fotografia este văzută ca un in­strument de creare şi simbolizare a acestor spaţii private sacre şi propriei realităţi alternative. Chiar …

Tatiana ZAICOVSCHI . IMAGINEA LUMII ȘI LUMEA IMAGINILOR: SIMBOLICA FOLCLORULUI RUS DIN REPUBLICA MOLDOVA

Rezumat Folclorul muzical se distinge printr-o simbolică bo­gată al cărei studiu i-a atras întotdeauna pe savanți. Înce­pând cu secolul al XIX-lea, mulți cercetători s-au ocupat, timp de aproape jumătate de secol, cu studierea ei. Însă, comparând rezultatele și concluziile la care ajung diverși savanți în domeniul examinat, apar dificultăți care con­stau în faptul că ei …

Zina ŞOFRANSKY. ASPECTE ESTETICE ÎN ARTA TRADIŢIONALĂ

Rezumat Tematica prezentată în acest articol va elucida catego­riile principale ale artei frumosului din ramura confecţi­onării covoarelor tradiţionale moldoveneşti, prosoapelor, cusăturilor, portului popular. Cuvântul frumos, folosit în vorbire foarte des, reflectă însuşirea omului de a simţi emoţii în faţa frumuseţii, trezeşte sentimente estetice de admiraţie, reflectă particularităţile generale şi sensurile noţiunilor de artă, ideal, superb, …