Colegiul de redacție

Procop S. Redactor principal. Doctor în filologie, conferenţiar, director al Centrului de Etnologie al Insti­tutului Patrimoniului Cultural al AȘM. svetlanaprocop@mail.ru

Zaicovschi T. Redactor responsabil. Doctor în filolo­gie, conferenţiar, cercetător știinţific coordonator la Cen­trul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM. tanzai57@mail.ru

Damian V. Secretar responsabil. Doctor în istorie, cercetător știinţific superior la Centrul de Etnologie al In­stitutului Patrimoniului Cultural al AȘM.viktormd-ru@mail.ru

Cara N. Doctor în filologie, cercetător știinţific co­ordonator la Centrul de Etnologie al Institutului Patrimo­niului Cultural al AȘM. knadejda50@yandex.ru

Derlicki J. Doctor în etnologie, cercetător știinţific la Departamentul de Etnologie al Institutului de Arheologie și Etnologie al Academiei de Știinţe din Polonia (Varșovia). derlicki@iaepan.edu.pl

Duminica I. Doctor în politologie, conferențiar, șef al Secției, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniu­lui Cultural al AȘM. johny_sunday@yahoo.com

Duminica Ivan. Doctor în istorie, cercetător știinţific la Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cul­tural al AȘM. duminicaivan@yandex.ru

Duşacova N. Doctor în istorie, cercetător știinţific la Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultu­ral al AȘM. dushakova@list.ru

Ghinoiu I. Doctor în geografie, cercetător știinţific principal, gradul I, secretar știinţific al Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, Academia Română (București). ionghinoiu@yahoo.com

Guboglo M. Doctor habilitat în istorie, profesor, vi­ce-director al Institutului de Etnologie și Antropologie „N. Mikluho-Maklai”, Academia de Știinţe din Rusia (Mosco­va). guboglo@yandex.ru

Nicoglo D. Doctor în istorie, cercetător știinţific su­perior la Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniu­lui Cultural al AȘM. nikoglo2004@mail.ru

Stepanov V. Doctor habilitat în istorie, profesor cer­cetător, Federația Rusă. stepansky@mail.ru

Șofransky Z. Doctor habilitat în istorie, conferenţiar, șef al Secției, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimo­niului Cultural al AȘM. zina.sofransky@gmail.com